Anunt de atribuire procedura proprie – servicii de catering

ANUNŢ DE ATRIBUIRE PROCEDURĂ PROPRIE

Servicii de catering pentru școli în cadrul proiectului Reducerea saraciei din comunitatea marginalizata a satului Ghimpati prin solutii integrate si orientate pe nevoile specifice a acestora inclusiv combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului –Impreuna pentru viitor!

 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) Denumire şi adrese

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHIMPATI

Adresa: Comuna Ghimpati, udetul Giurgiu

Telefon: 246276416

Fax: 246276416

E-mail: scoalaghimpati_gr@yahoo.com

 

SECŢIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu: Servicii de catering pentru școli

II.1.2) Cod CPV principal: 55520000-1 Servicii de catering

II.1.3) Tipul contractului: Servicii cuprinse în Anexa II

II.1.4) Descrierea succintă

Servicii de catering pentru școli în cadrul proiectului Reducerea saraciei din comunitatea marginalizata a satului Ghimpati prin solutii integrate si orientate pe nevoile specifice a acestora inclusiv combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului –Impreuna pentru viitor!, conform documentaţiei de atribuire

II.1.5) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA):  525.000,00 Moneda: RON

 

SECŢIUNEA III: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură proprie conform art. 68 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

SECŢIUNEA IV: Atribuirea contractului

V.1) Atribuirea contractului

Contract de servicii de catering pentru școli în cadrul proiectului Reducerea sărăciei din comunitatea marginalizata a satului Ghimpati prin soluții integrate si orientate pe nevoile specifice a acestora inclusiv combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului –Impreuna pentru viitor!

V.1.1) Numărul şi data încheierii contractului: 1522/ 11.06.2019

V.1.2) Numele şi adresa contractantului

S.C. GIRUX IMPEX S.R.L

Cod de identificare fiscala: RO4220467

Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Tutunari, Nr. 4, Bl. 90A, Sc. 4, Et. 1, Ap. 25

V.1.3) Informaţii privind valoarea contractului

Valoarea totală a contractului (fără TVA): 525.000,00 Moneda: RON

V.1.4) Informaţii privind subcontractarea

Este posibil să se recurgă la subcontractarea contractului: Nu

 

Ultima actualizare: 14:31 | 22.07.2024

Sari la conținut